Regulamin sklepu internetowego www.shop.deemeed.com


1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy jest prowadzony pod adresem shop.deemeed.com przez DEEMEED Tomasz Jasiński NIP: 8821754891 REGON: 891447277 ul. Nowobielawska, nr 38, lok. 2, Bielawa 58-260 e-mail: info@deemeed.com tel. +48 603 573 890


1.2 Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno Klientów jak i Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego sklepem internetowym. 


1.3 Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

1.4 Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się w regulaminie, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

1.5 Wykorzystywanie materiałów znajdujących się na stronie sklepu internetowego bez zgody właściciela jest zabronione

1.6 Definicje:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.shop.deemeed.com

Klient - osoba mająca skończone 18 lat, dokonująca zakupu w sklepie internetowym www.shop.deemeed.com

Sprzedający - DEEMEED Tomasz Jasiński NIP: 8821754891 REGON: 891447277 ul. Nowobielawska, nr 38, lok. 2, Bielawa 58-260

Cena - Cena brutto produktów znajdujących się w sklepie internetowym

Produkt - Wszystkie przedmioty i usługi, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem sklepu internetowego www.shop.deemeed.com

Regulamin - niniejszy dokument

Rejestracja - dobrowolne podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia2. Zawarcie umowy i dostawa produktów

2.1 Stroną w przypadku zakupu produktów DEEMEED w sklepie internetowym www.shop.deemeed.com jest firma DEEMEED Tomasz Jasiński, ul. Nowobielawska 38/2, Bielawa 58-260 Polska. 

2.2 Po kliknięciu opcji “Kupuję i płacę” w koszyku zakupowym sprawia, że klient dokonał wiążącego zamówienia w sklepie internetowym. 

2.3 Zamówienia realizowane są na terenie większości państw świata. W razie pytań odnośnie dostawy do kraju klienta należy skontaktować się poprzez e-mail shop@deemeed.com lub formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://www.shop.deemeed.com/pl/contact-us

2.4 W przypadku, gdy zamówiony przez klienta produkt nie znajduje się obecnie w magazynie sklepu, klient zostanie o tym fakcie powiadomiony po złożeniu wiążącego zamówienia. W takim wypadku klient może anulować zamówienie, zmienić zamawiany produkt lub zgodzić się na wydłużenie terminu dostawy. W razie anulowania zamówienia sprzedawca niezwłocznie zwróci klientowi uiszczoną kwotę, jeśli ten dokonał przedpłaty.

2.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych klienta poprzez kontakt telefoniczny lub przy użyciu poczty elektronicznej. 


3. Realizacja zamówień i koszty wysyłki

3.1 Sklep internetowy jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia jest możliwe o dowolnej porze. 

3.2 Obowiązujące koszty wysyłki widnieją podczas składania zamówienia.

3.3 Koszty wysyłki różnią się w zależności od zawartości koszyka oraz kraju do jakiego zamówienie ma zostać dostarczone. 

3.4 Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00-16:00


4. Metody płatności i ceny

4.1 Klient może zapłacić za zamówione produkty wykorzystując następujące metody płatności:

  1. Paypal

  2. Przelewy24 (za pomocą karty kredytowej VISA lub MasterCard)

  3. Tradycyjny przelew bankowy

4.2 Walutami, którymi można dokonać zakupu w sklepie internetowym są: EURO oraz PLN

4.3 Ceny produktów przedstawione w sklepie internetowym są cenami BRUTTO (zawierającymi podatki).

4.4 Cena całkowita zamówienia, wraz ze wszystkimi dodatkowymi kosztami (wysyłki, dokonania płatności) zostanie przedstawiona w podsumowaniu koszyka, przed zatwierdzeniem zamówienia.


5. Warunki dostawy

5.1 Wysyłki ze sklepu internetowego są realizowane przez firmy kurierskie:

  • UPS

  • DPD

  • TNT

5.2 Termin dostawy zamówionego towaru jest zależny od lokalizacji, do której zostaje wysłany. Zazwyczaj okres dostarczenia paczki trwa od 3 do 7 dni. Maksymalny termin dostawy do konsumenta wynosi 30 dni. 

5.3 Dostawy odbywają się tylko w dni robocze. W weekeendy i dni ustawowo wolne od pracy przesyłki nie są realizowane.

5.4 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przesyłki do momentu otrzymania jej przez konsumenta spoczywa na sklepie internetowym. Klient ma prawo sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera i w razie ewentualnych uszkodzeń spisać protokół. 

6. Kody rabatowe i karty upominkowe

6.1 Kody rabatowe są wydawane tylko w trakcie akcji promocyjnych sklepu internetowego. Nie ma możliwości nabycia ich drogą kupna. 

6.2 Kody rabatowe mogą być wykorzystane tylko jednokrotnie. 

6.3 Kody rabatowe mogą być wykorzystane tylko podczas składania zamówienia. Należy wpisać treść kodu rabatowego w przeznaczonym do tego miejscu w koszyku. Kod rabatowy nie może zostać uwzględniony po dokonaniu zamówienia.

6.4 Karty upominkowe można nabyć drogą kupna. Chcąc wykorzystać kartę upominkową do zakupu produktu, który przerasta jej wartość można dopłacić brakującą kwotę korzystając z jednej z dostępnych metod płatności. 


7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Warunkiem zezwalającym na odstąpienie od umowy jest wysłanie odpowiedniego oświadczenia w dowolnej formie na adres: ul. Nowobielawska 38/2 58-260 Bielawa, Polska lub na adres e-mail: shop@deemeed.com

7.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa uznana jest za niezawartą. Zawartość dostarczonej paczki należy zwrócić w nienaruszonym stanie na adres: ul. Nowobielawska 38/2 58-260 Bielawa, Polska. 

7.3 W przypadku zwrotu towaru wszelkie koszty związane z wysyłką towaru pokrywa Konsument. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. 

7.4 Właściciel sklepu dokona zwrotu wartości zwróconych towarów w okresie do 14 dni od ich otrzymania. Zwrot środków zostanie wykonany na podane przez Konsumenta konto bankowe. 


8. Gwarancja

8.1 Torby oferowane w sklepie, których materiał to 100% cordura są objęte 30-letnią gwarancją. Wszystkie pozostałe torby są objęte 5-letnią gwarancją. 

8.2 Reklamacje można składać poprzez e-mail na adres: shop@deemeed.com

8.3 W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

8.4 Odpowiedź na reklamację klienta zostaje wysłana na podany przez niego adres e-mail. Sklep rozpatruje reklamację do 14 dni od dnia potwierdzenia jej otrzymania. 

8.5 Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna lub klient był poinformowany o jej istnieniu, a mimo to dokonał zakupu.

8.6 Zakupiony produkt należy zarejestrować poprzez formularz znajdujący się pod linkiem: https://www.deemeed.com/pl/zarejestruj-produkt/

8.7 Szczegółowy opis gwarancji można znaleźć pod linkiem: https://www.deemeed.com/pl/legendarna-gwarancja/


9. Bezpieczeństwo danych osobowych oraz polityka prywatności

9.1 Administratorem danych osobowych, niezbędnych do korzystania ze sklepu internetowego jest DEEMEED Tomasz Jasiński NIP: 8821754891 REGON: 891447277 ul. Nowobielawska, nr 38, lok. 2, Bielawa 58-260 e-mail: info@deemeed.com tel. +48 603 573 890.

9.2 Klient podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia podczas jego składania lub rejestracji konta. Może je edytować w dowolnym momencie w panelu dostępnym w sklepie internetowym. Ma także do nich dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

9.3  Sklep internetowy stosuje się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

9.4 Dane osobowe podane podczas rejestracji będą głównie wykorzystywane do realizacji złożonego zamówienia. Wykorzystanie danych osobowych klienta do innych celów będzie możliwe tylko w momencie, gdy wyrazi on zgodę. 

9.5 Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

9.6 Każdy klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia używania lub usunięcia. 

9.7 firma DEEMEED Tomasz Jasiński zobowiązuje się do odpowiedniego chronienia danych klientów, nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym.

9.8 Firma nie wykorzysta danych w sposób inny niż podany w polityce prywatności oraz regulaminie.

9.9 Sprawy nieujęte w regulaminie mają swoje zastosowanie w Kodeksie Cywilnym oraz prawie polskim (głównie RODO). 


10. Postanowienia końcowe

10.1 Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby usługi sprzedażowe i posprzedażowe w sklepie internetowym były na najwyższym możliwym poziomie. Jednocześnie nie wyklucza możliwości czasowego przerwania świadczenia usług (tzw. przerwa techniczna) na rzecz prac konserwacyjnych lub w związku ze zmianami i modernizacją platformy sklepowej.

10.2 Indywidualne ustawienia sprzętu, z którego korzysta kupujący mogą powodować różnice pomiędzy przedstawianą wizualizacją produktu na urządzeniu klienta, a jego realnym wyglądem (kolor itp.)

10.3 Kwestie sporne za zgodą kupującego rozwiązywane będą drogą negocjacji między stronami umowy. W ostateczności spór rozwiązywany będzie przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego. 

10.4 W przypadku elementów nie ujętych w regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawne. 

10.5 Wszelkie zmiany zachodzące w regulaminie wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie sklepu.

10.6 Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.